FAQ

Propellers are indicated erroneously assembly causes the loss of thrust and capacity.
Correct setting propellers:

  • LEFTFRONT > B
  • LEFTBACK -> A
  • RIGHTFRONT -> A
  • RIGHTBACK > B

 

X-BEE DRONE 3.1

Na zmenu jazyka z angličtiny na poľštinu (alebo iný jazyk) urobte nasledujúce kroky: Menu aplikácie > Settings > Language and input > Language > vyberieme jazyk, o ktorý máme záujem.

Volba obnovení továrního nastavení se nachází v nastaveních pod názvem: „kopírování a mazání dat”.

Účet k službe Gmail nie je povinný, ale jeho založenie výrazne zvýši funkčnosť zariadenia fungujúceho na systéme Android. Účet je vyžadovaný na sťahovanie aplikácií a hier zo služby Google Play, kde sú dostupné tisíce aplikácií, ktoré rozširujú možnosti nášho zariadenia. Zariadenie pri prvom spustení navrhne vytvorenie takéhoto účtu, stačí zadať údaje, o ktoré budeme požiadaný, účet bude zaregistrovaný a bude okamžite pripravený na použitie. Podrobné informácie o účte Gmail možno nájsť tu: https://support.google.com/mail/ .

Na nahranie fotografií na počítač pripojíme zariadenie s pomocou kábla microUSB > k počítaču, potom sa na zariadení objaví správa Spojenie cez USB, vyberieme možnosť Spustiť USB nosič. Po aktivovaní tejto voľby bude zariadenie rozpoznané počítačom a bude možné odosielať dáta medzi týmito zariadeniami.

Najskôr obnovte továrenské nastavenia zariadenia. Táto voľba sa nachádza v nastaveniach v záložke „kópia a mazanie dát“. Pozor: dáta užívateľa a stiahnuté aplikácie budú stratené.
Iným riešením môže byť opätovné inštalovanie systému Android. Aby sme to spravili, je nutné ísť na stránky overmax.pl a vybrať svoj model zariadenia, najskôr choďte na technickú podporu a následne zo zoznamu vyberte „Návody a software“. Následne zo záložky „podpora“ stiahnite návod reinštaláciu systému a súbor so systémom. Po vykonaní doteraz uvedených krokov by sa mala vykonať reinštalácia systému zhodne s návodom. Je avšak nutné mať na pamäti, že systém na stiahnutie nie je dostupný pre všetky zariadenia.

V takejto situácii, prosím, najskôr skontrolujte, či sa zvuk objaví po pripojení slúchadiel k zariadeniu. Pokiaľ nie, vykonajte, prosím, obnovenie továrenského nastavenia zariadenia a skontrolujte, či problém naďalej pretrváva. Pozor: dáta užívateľa a stiahnuté aplikácie budú stratené. Táto voľba sa nachádza v nastaveniach pod názvom „kópia a mazanie dát“.

Zariadenie nabíjajte pomocou továrensky dodanej nabíjačky – vždy sa odporúča nabíjať zariadenia továrenskou nabíjačkou dodanou výrobcom.

Neodporúča sa používať inú nabíjačku než tú továrensky dodanú výrobcom.

V takejto situácii obnovte systém do továrenského nastavenia zariadenia. Pozor: dáta užívateľa a stiahnuté aplikácie budú stratené. Táto voľba sa nachádza v nastaveniach pod názvom „kópia a mazanie dát“. Pokiaľ tento úkon nepomôže s riešením problému, je nutné opätovne inštalovať systém do zariadenia. Aby sme to spravili, je nutné ísť na stránky overmax.pl a vybrať svoj model zariadenia, najskôr choďte na technickú podporu a následne zo zoznamu vyberte „Návody a software“. Následne zo záložky „podpora“ stiahnite návod reinštaláciu systému a súbor so systémom. Po vykonaní doteraz uvedených krokov by sa mala vykonať reinštalácia systému zhodne s návodom. Je avšak nutné mať na pamäti, že systém na stiahnutie nie je dostupný pre všetky zariadenia.

Za takejto situácie obnovte systém do továrenského nastavenia zariadenia. Pozor: dáta užívateľa a stiahnuté aplikácie budú stratené. Táto voľba sa nachádza v nastaveniach pod názvom „kópia a mazanie dát“. Pokiaľ tento úkon nepomôže s riešením problému, je nutné opätovne inštalovať systém. Aby sme to spravili, je nutné ísť na stránky overmax.pl a vybrať svoj model zariadenia, najskôr choďte na technickú podporu a následne zo zoznamu vyberte „Návody a software“. Následne zo záložky „podpora“ stiahnite návod reinštalácie systému a súbor so systémom. Po vykonaní doteraz uvedených krokov by sa mala vykonať reinštalácia systému zhodne s návodom. Je avšak nutné mať na pamäti, že systém na stiahnutie nie je dostupný pre všetky zariadenia.

V takejto situácii do zariadenia znovu inštalujte systém. Aby ste to spravili, je nutné ísť na stránky overmax.pl a vybrať svoj model zariadenia, najskôr choďte na technickú podporu a následne zo zoznamu vyberte „Návody a software“. Následne zo záložky „podpora“ stiahnite návod reinštalácie systému a súbor so systémom. Po vykonaní doteraz uvedených krokov by sa mala vykonať reinštalácia systému zhodne s návodom. Je avšak nutné mať na pamäti, že systém na stiahnutie nie je dostupný pre všetky zariadenia.

V takejto situácii, prosím, obnovte systém do továrenského nastavenia zariadenia. Pozor: dáta užívateľa a stiahnuté aplikácie budú stratené. Táto voľba sa nachádza v nastaveniach pod názvom „kópia a mazanie dát“. Pokiaľ tento úkon nepomôže s riešením problému, je nutné opätovne inštalovať systém do zariadenia. Aby sme to spravili, je nutné ísť na stránky overmax.pl a vybrať svoj model zariadenia, najskôr choďte na technickú podporu a následne zo zoznamu vyberte „Návody a software“. Následne zo záložky „podpora“ stiahnite návod reinštaláciu systému a súbor so systémom. Po vykonaní doteraz uvedených krokov by sa mala vykonať reinštalácia systému zhodne s návodom. Je avšak nutné mať na pamäti, že systém na stiahnutie nie je dostupný pre všetky zariadenia.